Surah No: Text: Page Size:

Surah Number Surah Name (English) Surah Name (Arabic)
1 Al Fatihah الفاتحة
2 Al Baqarah البقرة
3 Al 'Imran آل عمران
4 An Nisa' النساء
5 Al Ma'idah المائدة
6 Al An'am الأنعام
7 Al A'raf الأعراف
8 Al Anfal الأنفال
9 At Taubah التوبة
10 Yunus يونس
11 Hud هود
12 Yusuf يوسف
13 Ar Ra'd الرّعد
14 Ibrahim إبراهيم
15 Al Hijr الحجر
16 An Nahl النحل
17 Al Isra' الإسراء
18 Al Kahf الكهف
19 Maryam مريم
20 Ta Ha طه
21 Al Anbiya' الأنبياء
22 Al Hajj الحج
23 Al Mu'minun المؤمنون
24 An Nur النّور
25 Al Furqan الفرقان
26 Ash Shu'ara' الشعراء
27 An Naml النمل
28 Al Qasas القصص
29 Al 'Ankabut العنكبوت
30 Ar Rum الروم
31 Luqman لقمان
32 As Sajdah السجدة
33 Al Ahzab الأحزاب
34 Saba' سبإ
35 Fatir فاطر
36 Ya Sin يس
37 As Saffat الصّافّات
38 Sad ص
39 Az Zumar الزمر
40 Ghafir غافر
41 Fussilat فصّلت
42 Ash-Shura الشورى
43 Az Zukhruf الزخرف
44 Ad Dukhan الدخان
45 Al Jathiya الجاثية
46 Al Ahqaf الأحقاف
47 Muhammad محمّـد
48 Al Fath الفتح
49 Al Hujurat الحُـجُـرات
50 Qaf ق
51 Az Zariyat الذاريات
52 At Tur الـطور
53 An Najm الـنحـم
54 Al Qamar الـقمـر
55 Ar Rahman الـرحـمـن
56 Al Waqi'ah الواقيـة
57 Al Hadid الحـديد
58 Al Mujadilah الـمجادلـة
59 Al Hashr الـحـشـر
60 Al Mumtahinah الـمـمـتـحنة
61 As Saff الـصّـف
62 Al Jumu'ah الـجـمـعـة
63 Al Munafiqun الـمنافقون
64 At Taghabun الـتغابن
65 At Talaq الـطلاق
66 At Tahrim الـتحريم
67 Al Mulk الـملك
68 Al Qalam الـقـلـم
69 Al Haqqah الـحاقّـة
70 Al Ma'arij الـمعارج
71 Nuh نوح
72 Al Jinn الجن
73 Al Muzzammil الـمـزّمّـل
74 Al Muddaththir الـمّـدّثّـر
75 Al Qiyamah الـقـيامـة
76 Al Insan الإنسان
77 Al Mursalat الـمرسلات
78 An Naba' الـنبإ
79 An Nazi'at الـنازعات
80 'Abasa عبس
81 At-Takwir التكوير
82 Al Infitar الانفطار
83 Al Mutaffifin المطـفـفين
84 Al Inshiqaq الانشقاق
85 Al Buruj البروج
86 At Tariq الـطارق
87 Al A'la الأعـلى
88 Al Ghashiyah الغاشـيـة
89 Al Fajr الفجر
90 Al Balad الـبلد
91 Ash-Shams الـشـمـس
92 Al Lail اللـيـل
93 Ad Duha الضـحى
94 Ash Sharh الـشرح
95 At Tin الـتين
96 Al 'Alaq الـعلق
97 Al Qadr الـقدر
98 Al Baiyinah الـبينة
99 Az-Zalzalah الـزلزلة
100 Al 'Adiyat الـعاديات
101 Al Qari'ah الـقارعـة
102 At Takathur الـتكاثر
103 Al 'Asr الـعصر
104 Al Humazah الـهمزة
105 Al Fil الـفيل
106 Quraish قريش
107 Al Ma'un المـاعون
108 Al Kauthar الـكوثر
109 Al Kafirun الـكافرون
110 An Nasr الـنصر
111 Al Masad الـمسد
112 Al Ikhlas الإخلاص
113 Al Falaq الـفلق
114 An Nas الـناس